Festiwal Filmowy


 • zaproszenie

 • KARTA ZGŁOSZENIA


 • REGULAMIN
  II Festiwalu Filmów Dolnośląskich „Złoty Samorodek – Złotoryja 2017”

  I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Organizatorem festiwalu jest Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi przy współpracy z Burmistrzem Miasta Złotoryja.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu (realizacji) festiwalu.
  3. Celem zasadniczym festiwalu jest prezentacja dorobku twórczości filmowej twórców i realizatorów filmu: fabularnego, dokumentalnego i reklamowego z regionu Dolnego Śląska.
  4. Festiwal odbędzie się w terminie: 29.09 do 01.10.2017r. w kinie „Aurum” znajdującym się w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji.

  II. WARUNKI UCZESTNICTWA w CZĘŚCI KONKURSOWEJ.

  1. Konkurs festiwalowy ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla wszystkich twórców dolnośląskich.
  2. Za twórcę dolnośląskiego Organizator uważa osobę prezentującą w swojej twórczości filmowej, film o tematyce kulturowej związanej z regionem dolnośląskim.
  3. Konkurs adresowany jest do zawodowców i amatorów bez podziału w sferze konkursowej na te dwie grupy twórców.
  4. Zgłaszane do konkursu filmy będą rozpatrywane w trzech kategoriach: film fabularny, film dokumentalny, film reklamowy. Filmy prezentujące w obrazie i treści wartości kultury: materialnej, społecznej i symbolicznej Dolnego Śląska.
  5. Wyboru filmów zgłoszonych do konkursu dokona, do 01.08.2017r. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
  6. Organizator festiwalu przyjmuje zgłoszenia filmów do preselekcji na płytach DVD, Blu-Ray. Kopie do konkursu na płytach DVD, Blue-Ray w plikach MP4, w jakości HD. Kopie zakwalifikowane do konkursu od dystrybutorów mile widziane w formacie DCP.
  7. Do konkursu mogą być zgłoszone filmy po 1945r. do roku 2000 (jako archiwalne) oraz od roku 2001 wyprodukowane do końca roku 2017 (jako współczesne).

  III. TERMINY i ZASADY KONKURSOWE.

  1. Filmy wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Organizatora, na adres:
  Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, 59-500 Złotoryja, pl. Reymonta 5
  z dopiskiem: „Festiwal Filmowy” w terminie do 15.07.2017r.

  2. Organizator festiwalu nie zwraca kopii przeglądowych (DVD, Blu-Ray) nadesłanych do udziału w konkursie.
  3. Opłaty przewozowe i przesyłkowe związane z kosztem dostarczonych filmów ponosi zgłaszający, natomiast udział zgłaszającego w konkursie jest bezpłatny.
  4. Koszty dojazdu na festiwal oraz koszty pobytu podczas festiwalu twórcy (zgłaszający) pokrywają we własnym zakresie.
  5. W przypadku przekroczenia terminu nadesłania filmu do Komisji Konkursowej lub niedokładnego wypełnienia kart zgłoszenia Organizator ma prawo nie dopuścić pracy (filmu) do uczestnictwa w części konkursowej.
  6. Do konkursu należy zgłaszać filmy polskie w kategoriach: film fabularny, film dokumentalny, film reklamowy.

  IV. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA.

  1. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną podczas festiwalu w następujących kat.:
  - „Złoty Samorodek – Złotoryja 2017” – Film fabularny
  - „Złoty Samorodek – Złotoryja 2017” – Film dokumentalny
  - „Złoty Samorodek – Złotoryja 2017” – Film reklamowy
  - 2 Nagrody „Złoty Samorodek 2017” – do dyspozycji Jury konkursu.
  2. Oprócz nagród pieniężnych (3000 zł brutto w każdej kategorii) i statuetek „Złoty Samorodek 2017” w pięciu powyższych kategoriach konkursowych Organizator przewiduje rzeczowe uhonorowanie od sponsorów dla twórców szczególnie wyróżnionych przez Jury Konkursu.
  3. Jury i Organizator poprzez wspólne porozumienie mają prawo do dokonania zmian w podziale nagród, przyznania nagród dodatkowych lub też ich nie przyznania.
  4. Organizator dopuszcza także nagrody i wyróżnienia poza konkursowe przyznane przez osoby indywidualne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje czy też sponsorów i donatorów nie związanych bezpośrednio z konkursową częścią festiwalu.
  5. W przypadku gdy dany twórca (autor) nie będzie mógł odebrać przyznanej nagrody osobiście (podczas ceremonii zakończenia festiwalu), do jej odbioru upoważni pisemnie osobę jego reprezentującą. Jeśli ani autora ani osoby reprezentującej nie będzie na gali dany autor otrzyma jedynie nagrodą honorową, statuetkę. Nagroda finansowa przepada.

  V. INFORMACJA – PROMOCJA – REKLAMA

  1. Twórca zgłaszający swój film do uczestnictwa w festiwalu wyraża automatycznie zgodę na publikację informacji o filmie w materiałach promocyjnych festiwalu oraz na stronie internetowej Organizatora a także w spotach informacyjnych dotyczących festiwalu.
  2. Organizator w celach informacyjno – reklamowych może udostępnić mediom materiały o filmie (w tym zdjęcia), zwiastun filmowy lub jego fragment.
  3. Prawa autorskie filmu nie mogą być ograniczone ani też naruszać praw autorskich i dobra osobistego osób trzecich.
  4. Zgłaszający film wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną, bezpłatną prezentację w ramach projekcji festiwalowej.
  5. Twórca, uczestnik części konkursowej festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych autora w zakresie niezbędnym do realizacji, informacji oraz promocji festiwalu.
  6. Wszystkie filmy prezentowane podczas festiwalu zostaną trwale usunięte z serwera (nośników) Organizatora w ciągu tygodnia po zakończeniu festiwalu.

  VI. UWAGI KOŃCOWE.

  1. Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i przyjęciem zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
  2. Filmy zgłoszone i zakwalifikowane do konkursu zostaną udostępnione Organizatorowi bezpłatnie.
  3. Organizator nie będzie pobierał pieniędzy za wstęp od widzów na filmy wyświetlane podczas festiwalu.
  4. We wszystkich sprawach nie ujętych Regulaminem Festiwalu decyduje Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmian wynikłych w trakcie realizacji działań organizacyjnych Festiwalu Filmów Dolnośląskich – „Złoty Samorodek – Złotoryja 2017”.


 • Lista filmów zakwalifikowanych do II Festiwalu Filmów Dolnośląskich „Złoty Samorodek – 2017” pojawi się 01.08.2017

  KATEGORIA
  brak danych

 • W razie jakichkolwiek pytań związanych z dowolną tematyką festiwalu filmowego
  prosimy o kontakt:

  DYREKTOR FESTIWALU
  Zbigniew Gruszczyński
  tel. 600-935-324
  POMOC TECHNICZNA
  Dawid Rycąbel
  tel. 663-847-851
 • WYNIKI
  FESTIWALU FILMÓW DOLNOŚLĄSKICH
  „Złoty Samorodek 2016” – w ZŁOTORYI

  Kategoria - film fabularny
  „Super Story” – 2016r. – Reż.: Kamil Brade
  Kategoria - film dokumentalny
  „Przystań” – 2015r. – Reż.: Marcin Lesisz
  Kategoria - film reklamowy
  „Fontanna w Choczu” – 2016r. – Reż.: Arkadiusz Krzemiński
  Nagroda Jury
  „Opowieść Złotoryjska” – 2015r. – Reż.: Maksymilian Pawłowski
  Nagroda Burmistrza Złotoryi
  „Bogdan idzie na randkę” – 2015r. – Reż.: Piotr Zelke
  Zwycięzcą serdecznie gratulujemy!!!

Komentowanie jest wyłączone